تبیان

پیوندهای روزانه

۱۵۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

""برادرم"خواهرم"حواست " باشد...."برادرم"خواهرم"حواست باشد....

داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

بی آبرویــی " کلاس" اســـت (!)

مَســـــتی دود " تَفـــریــح" اســـت (!)

رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت (!)

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است (!)

و......................

خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه... فقط تو رو میخواهم و بس

و تو ای همسنگر
مواظب باش
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۰۳
محمد صالحی

خدایا من ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود تو هوایش را داری

 لبخندی که در چهره ام  می بینی معنایش

  این نیست که زندگی ام بی نقص است

بلکه قدردان داشته هایم هستم.

 از خدا بخاطر نعمتهایش

 سپاسگزارم.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۵۴
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۵۸
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۵۱
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۴۶
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۴۴
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۴۲
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۴۰
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۳۶
محمد صالحی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۳۴
محمد صالحی